TTExpress - Dịch vụ chuyển hàng về Việt Nam

Giao hàng tận nhà (Door-to-Door)

Di chuyển khó khăn để đến kho hàng sân bay, mất nhiều thời gian cho các thủ tục kê khai hàng hoá, đóng thuế cao cho hải quan, trình bày nhiều giấy tờ, … là những gì thân nhân của quý vị phải trải qua khi đến nhận hàng tại sân bay. Nhưng với dịch vụ giao hàng tận nhà và bao thuế của chúng tôi, quý vị có thể hoàn tất các khoản lệ phí trên ngay khi gửi hàng. Chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những vấn đề nêu trên một cách dễ dàng nhất để quý thân nhân có thể nhận hàng thuận tiện hơn mà không

sell

Dịch vụ mua hàng hộ

Dịch vụ mua hàng hộ

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay


TTExpress www.ttexpress.com.au Melbourne, Victoria, Australia St Albans VIC 3021 Aus Vic 3000, 3021, 3020 Aus +0421771269