Đăng ký thành viên.Hướng dẫn

Bạn chỉ cần nhập Email (xác thực kích hoạt tài khoản) và Mật khẩu, tuy nhiên để tiện liên hệ gửi trả, đổi hàng, hoặc chăm sóc khách hàng (khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật,...), chúng tôi mong muốn bạn điền đúng, nhiều thông tin.

Chúng tôi cam kết chỉ dùng thông tin của bạn cho mục đích gửi hàng, không chuyển giao cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của bạn cũng như không dùng cho bất kỳ mục đích quảng cáo nào khác.TTExpress www.ttexpress.com.au Melbourne, Victoria, Australia St Albans VIC 3021 Aus Vic 3000, 3021, 3020 Aus +0421771269