Bảng giá dịch vụ của TTExpress.

Bảng giá

Phí vận chuyển về Việt Nam (Door to Door)

STT Nhóm Tên Đơn vị Giá
1 Phí Vận chuyển Phi Van Chuyen- Hang Thong Thuong kg 12.5 $
2 Phí Vận Chuyển Phi Van Chuyen- Hang gia tri - 5% phụ phi % 0.05 $
3 Phí Vận Chuyển Phí Vận Chuyển Rượu kg 15 $
6 Phí Mua Hộ Phí Mua Hộ kg -- $
9 Phí Vận Chuyển Phí Vận Chuyển Camera, Laptop, Phone cái 80 $
12 Nước hoa Perfume gift sets bộ 15 $
13 Nước hoa Perfume 10ml = $1 ml 1 $
14 Trang sức Vòng pandora, vòng bạc- 10% trị giá % 0.1 $
16 Pick up Phí Pick up lần 7 $
17 Phụ phí Phụ phí dưới 4KG kg 4 $
18 Phí mua hộ hàng Total Bill mua hộ hàng dưới $1000 at 5% % 0.05 $
19 Phí mua hộ hàng Total Bill mua hộ hàng trên $1000 at 3% % 0.03 $
20 Mua hàng Mua hàng chiếc -- $


 

* Hà Nội tính $1.5 /ký hay một đơn vị sản phẩm
* Các tỉnh thành phố khác và ngoại thành Hà nội cộng $2 /ký hay một đơn vị sản phẩm
* Mỗi đơn hàng từ 4 ký trở lên (có phụ phí nếu dưới 4 ký)
* Pick up free cho các đại lý và khách gửi hàng tuần trên 15 kilos

vTTExpress www.ttexpress.com.au Melbourne, Victoria, Australia St Albans VIC 3021 Aus Vic 3000, 3021, 3020 Aus +0421771269